Kariera

Jeśli szukasz pracy w prężnie rozwijającej się firmie to znakomicie trafiłeś. Szukamy osób zmotywowanych, chętnych do podejmowania nowych wyzwań, otwartych na zdobywanie wiedzy i nowych doświadczeń.

I ETAP

ZGŁOSZENIE

W I etapie rekrutacji prosimy o przesłanie CV na adres e-mail kadry@uniglasspolska.pl, pocztą na adres siedziby firmy: ul. Mała Kraska 11A, 18-400 Łomża lub złożenie w naszym biurze.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie procesu rekrutacji:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”

II ETAP

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Po wstępnej, pozytywnej ocenie złożonych dokumentów telefonicznie kontaktujemy się z kandydatem, zapraszając na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o przygotowanie na rozmowę kwalifikacyjną kopii świadectw, zaświadczeń, dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających Państwa kwalifikacje i uprawnienia. O wynikach rekrutacji informujemy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.